To the Top

007 -- Hushållens konsumtionsutgifter efter inkomstkvintil 1985-2016
Variabel översikt
Konsumtionsutgifter
Pris
Obligatoriskt *
År
Obligatoriskt *
Inkomstkvintil
Konsumtionsenhet
Obligatoriskt *
Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen "Visa tabell". Anvisning

Konsumtionsutgifter

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.A01_12 Konsumtionsutgifter totalt , A01 Livsmedel och alkoholfria drycker , A011 Livsmedel ,

Valda 0 Totalt 1 002

Optional variable

Pris

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 2

År

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1985 , 1990 , 1995 ,

Valda 0 Totalt 8

Inkomstkvintil


Valda 0 Totalt 6

Optional variable

Konsumtionsenhet

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 2

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000

Fotnoter

Tabellen har korrigerats 19.4.2018
Beskrivning
Begrepp och definitioner
Metodbeskrivningar
.. = mindre än 5 observationer i cellen
. = uppgift inte tillgänglig
V = varaktiga varor
DV = halvvaraktiga varor
IV = icke-varaktiga varor
T = tjänster
Löpande priser uttrycker beloppen i euro vid undersökningstillfället. 2016 års priser har
beräknats på de grupper av konsumtionsutgifter för vilka omräkningsfaktorer producerats
i samband med nationalräkenskaperna.
Enskilda ändringar som gäller år 2016: I datainsamlingarna för konsumtionsundersökningen görs en del ändringar bl.a. på initiativ av Eurostat eller för att underlätta intervjuerna eller rätta till bristfälligheter i dem. Följande ändringar inverkar på materialet för år 2016:
1. Boendeutgifter (grupp A04) innehåller inte fastighets-/brandförsäkring för småhus eller fritidshus, utan de ingår i hemförsäkring (grupp A12).
2. Uppgifter om bankserviceavgifter (A1251101) ingår nu för första gången i intervjun och medeltalet som erhållits är betydligt större och mer tillförlitligt än den uppgift som tidigare erhölls med hjälp av konsumtionsundersökningens dagbok.
3. Medeltalet för inrikes dagsresor till teater och evenemang (A0961102) har ökat betydligt från år 2012. Utöver den egentliga ökningen kan också det faktum att frågan formulerats på ett lite annat sätt än år 2012 ha inverkat på resultatet. Frågan ställdes också utan ett filter, som minskade svarspopulationen år 2012.
4. I utgifterna för kultur och fritid (A09) ingår inte längre tv-licensavgiften som slopades år 2013. Avgiften ersattes av Yle-skatten som inte räknas till konsumtion, vilket inte heller andra skatter gör. De inverkar på de disponibla inkomsterna.
5. Frågan som gäller brännved som köpts till fritidsbostaden är ny för år 2016 (inverkar på gruppen A0454103).
Konsumtionsutgifter
Intervjufrågan om klientavgifter för offentliga hälsovårdstjänster har ändrats (påverkar grupperna A0621102, A06311S1 och A06311S2). Uppgifterna är jämförbara med tidigare år när ovan nämnda grupper summeras.