Till toppen

13ax -- Konsumenternas förtroende: Svarsfördelningar och förändringar, 2019M05-2022M03

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 6

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2019M05 , 2019M06 , 2019M07 ,

Valda 1 Totalt 35

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: B11_B12 Egen ekonomi nu (nettotal): Bättre (%) , B14_B15 Egen ekonomi nu (nettotal): Sämre (%) , B21_B22 Egen ekonomi om 12 månader: Bättre (%) ,

Valda 0 Totalt 36

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000