To the Top

11vr -- Konsumenternas förtroende efter personens utbildningsnivå, 2019M05-2021M03
Variabel översikt
Uppgifter
Obligatoriskt *
Utbildningsnivå
Månad
Obligatoriskt *
Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen "Visa tabell". Anvisning

Uppgifter

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B1+B2+B4+E1)/4 , B1 Egen ekonomi nu (nettotal) , B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) ,

Valda 0 Totalt 27

Utbildningsnivå


Valda 0 Totalt 4

Optional variable

Månad

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2019M05 , 2019M06 , 2019M07 ,

Valda 0 Totalt 23

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000