Till toppen

11cc -- Konsumenternas förtroende: Tidsserierna för nettotal och svarsfördelningar, 1995M10-2022M03

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B1+B2+B4+E1)/4 , B1 Egen ekonomi nu (nettotal) , B11 Egen ekonomi nu (nettotal): Mycket bättre (%) ,

Valda 1 Totalt 132

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1995M10 , 1995M11 , 1995M12 ,

Valda 1 Totalt 318

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
. uppgift saknas
. uppgift saknas
Perioden 10/1995-04/2019: Uppgifter om svarsfördelningar kan inte presenteras - enbart (nivåkorrigerade) nettotalen, inflationsvärden och några procentandelar offentliggörs.