Till toppen

StatFin

 1. 11cc -- Konsumenternas förtroende: Tidsserierna för nettotal och svarsfördelningar, 1995M10-2022M03

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 433226 Ändrad senast: 2022-03-28

  1. Månad: 1995M10, 1995M11, 1995M12, 1996M01, ..., 2022M03 (318)
  2. Uppgifter: A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B1+B2+B4+E1)/4, B1 Egen ekonomi nu (nettotal), B11 Egen ekonomi nu (nettotal): Mycket bättre (%), B12 Egen ekonomi nu (nettotal): Något bättre (%), ..., E69 Andra avsikter att använda pengar, inom 6 månader: Fritidsresor utomlands (% av konsumenterna) (132)


 2. 11vp -- Konsumenternas förtroende efter personens kön, 2019M05-2022M03

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 67577 Ändrad senast: 2022-03-28

  1. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  2. Månad: 2019M05, 2019M06, 2019M07, 2019M08, ..., 2022M03 (35)
  3. Uppgifter: A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B1+B2+B4+E1)/4, B1 Egen ekonomi nu (nettotal), B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal), B3 Finlands ekonomi nu (nettotal), ..., E69 Andra avsikter att använda pengar, inom 6 månader: Fritidsresor utomlands (% av konsumenterna) (27)


 3. 11vq -- Konsumenternas förtroende efter personens åldersgrupp, 2019M05-2022M03

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 80596 Ändrad senast: 2022-03-28

  1. Ålder: Totalt, 18 - 29, 30 - 49, 50 - 64, 65 - 74 (5)
  2. Månad: 2019M05, 2019M06, 2019M07, 2019M08, ..., 2022M03 (35)
  3. Uppgifter: A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B1+B2+B4+E1)/4, B1 Egen ekonomi nu (nettotal), B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal), B3 Finlands ekonomi nu (nettotal), ..., E69 Andra avsikter att använda pengar, inom 6 månader: Fritidsresor utomlands (% av konsumenterna) (27)


 4. 11vr -- Konsumenternas förtroende efter personens utbildningsnivå, 2019M05-2022M03

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 74570 Ändrad senast: 2022-03-28

  1. Utbildningsnivå: Totalt, 0-2 Grundnivå, 3-4 Andra stadiet eller specialyrkesutbildningsnivå, 5-8 Högskolenivå, (4)
  2. Månad: 2019M05, 2019M06, 2019M07, 2019M08, ..., 2022M03 (35)
  3. Uppgifter: A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B1+B2+B4+E1)/4, B1 Egen ekonomi nu (nettotal), B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal), B3 Finlands ekonomi nu (nettotal), ..., E69 Andra avsikter att använda pengar, inom 6 månader: Fritidsresor utomlands (% av konsumenterna) (27)


 5. 11vs -- Konsumenternas förtroende efter område, 2019M05-2022M03

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 87734 Ändrad senast: 2022-03-28

  1. Område: HELA LANDET, PKS Huvudstadsregionen, SA2, MK01 pl. PKS Södra Finland inkl. Nyland utan huvudstadsregionen, SA3, SA5, MK16 Västra Finland inkl. Åland, ..., MK17-MK19 Norra Finland (6)
  2. Månad: 2019M05, 2019M06, 2019M07, 2019M08, ..., 2022M03 (35)
  3. Uppgifter: A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B1+B2+B4+E1)/4, B1 Egen ekonomi nu (nettotal), B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal), B3 Finlands ekonomi nu (nettotal), ..., E69 Andra avsikter att använda pengar, inom 6 månader: Fritidsresor utomlands (% av konsumenterna) (27)


 6. 129h -- Konsumenternas fötroende efter personens socioekonomiska ställning, 2019M05-2022M03

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 100655 Ändrad senast: 2022-03-28

  1. Socioekonomisk ställning: Totalt, Företagare, Högre tjänstemän, Lägre tjänstemän, ..., Övriga (8)
  2. Månad: 2019M05, 2019M06, 2019M07, 2019M08, ..., 2022M03 (35)
  3. Uppgifter: A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B1+B2+B4+E1)/4, B1 Egen ekonomi nu (nettotal), B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal), B3 Finlands ekonomi nu (nettotal), ..., E69 Andra avsikter att använda pengar, inom 6 månader: Fritidsresor utomlands (% av konsumenterna) (27)


 7. 13ai -- Konsumenternas förtroende: Utsikter och förändringar, 1995M10-2022M03

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 292318 Ändrad senast: 2022-03-28

  1. Månad: 1995M10, 1995M11, 1995M12, 1996M01, ..., 2022M03 (318)
  2. Kod: A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B1+B2+B4+E1)/4, B1 Egen ekonomi nu (nettotal), B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal), B3 Finlands ekonomi nu (nettotal), ..., E5 Avsikter att använda pengar för bostadsombyggnad inom 12 månader (% av konsumenterna) (19)
  3. Uppgifter: Nettotal, Medeltal, Minvärde, Maxvärde, ..., Årsförändring (9)


 8. 13ax -- Konsumenternas förtroende: Svarsfördelningar och förändringar, 2019M05-2022M03

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 58305 Ändrad senast: 2022-03-28

  1. Månad: 2019M05, 2019M06, 2019M07, 2019M08, ..., 2022M03 (35)
  2. Kod: B11_B12 Egen ekonomi nu (nettotal): Bättre (%), B14_B15 Egen ekonomi nu (nettotal): Sämre (%), B21_B22 Egen ekonomi om 12 månader: Bättre (%), B24_B25 Egen ekonomi om 12 månader: Sämre (%), ..., E52 Avsikter att använda pengar för bostadsombyggnad inom 12 månader: Ganska sannolikt ja (%) (36)
  3. Uppgifter: Procentandel, Medeltal, Minvärde, Maxvärde, ..., Årsförändring (6)