To the Top

11bb -- Statlig finansiering av forskning och utveckling efter samhällspolitisk målkategori (NABS 2007), 2008-2021*
Variabel översikt
Uppgifter
Obligatoriskt *
Ändamålsindelning
År
Obligatoriskt *
Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen "Visa tabell". Anvisning

Uppgifter

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 1

Ändamålsindelning

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Mark, vatten och atmosfär , Miljöskydd , Rymden ,

Valda 0 Totalt 15

Optional variable

År

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2008 , 2009 , 2010 ,

Valda 0 Totalt 14

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000

Fotnoter

Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
De preliminära information uppdateras och kan komma att revideras baserat på tilläggsbudgetar.
Ändamålsindelning
NABS 2007
År
* preliminär uppgift
År
2020*
* preliminär uppgift
2021*
* preliminär uppgift
Uppgifter
FoU-finansiering i löpande priser, Miljon EUR
Miljon EUR