To the Top

11y3 -- FoU-personal av utlandsägda företag näringsgrensvis, 2010-2019
Variabel översikt
Uppgifter
Obligatoriskt *
Ägare
Obligatoriskt *
Industri
Obligatoriskt *
År
Obligatoriskt *
Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen "Visa tabell". Anvisning

Uppgifter

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 1

Ägare

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 3

Industri

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 5

År

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2010 , 2011 , 2012 ,

Valda 0 Totalt 10

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000