To the Top

11ss -- Företagens utgifter för forsknings- och utvecklingsverksamhet efter produktgrupp, 2010-2019
Variabel översikt
Uppgifter
Obligatoriskt *
Produktgrupp
År
Obligatoriskt *
Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen "Visa tabell". Anvisning

Uppgifter

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 1

Produktgrupp

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Produktgrupp, totalt , A Jordbruk, jakt, skogsbruk och fiske , B Utvinning av mineral ,

Valda 0 Totalt 77

Optional variable

År

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2010 , 2011 , 2012 ,

Valda 0 Totalt 10

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000

Fotnoter

Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
... sekretessbelagd uppgift
SYMBOLER ANVÄNDA I TABELLEN
. = Inget