To the Top

11sq -- Företagens FoU-personal och antal arbetsår inom FoU efter utbildning näringsgrensvis, 2008-2019
Variabel översikt
Uppgifter
Obligatoriskt *
Utbildning
Industri
År
Obligatoriskt *
Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen "Visa tabell". Anvisning

Uppgifter

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 3

Utbildning

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Totalt , Doktor , Licentiater ,

Valda 0 Totalt 7

Optional variable

Industri

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Totalt , A Jordbruk, skogsbruk och fiske , B Utvinning av mineral ,

Valda 0 Totalt 25

Optional variable

År

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2008 , 2009 , 2010 ,

Valda 0 Totalt 12

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000