To the Top

11sp -- Företagens FoU-personal och antal arbetsår inom FoU efter utbildning enligt anställdas storleksklass, 1995-2019
Variabel översikt
Uppgifter
Obligatoriskt *
Utbildning
Storleksklass av personal
År
Obligatoriskt *
Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen "Visa tabell". Anvisning

Uppgifter

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 3

Utbildning

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Totalt , Doktor , Licentiater ,

Valda 0 Totalt 12

Optional variable

Storleksklass av personal

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Totalt , 0-9 , 10-49 ,

Valda 0 Totalt 7

Optional variable

År

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1995 , 1996 , 1997 ,

Valda 0 Totalt 25

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000