To the Top

11sa -- Företagens utgifter för forsknings- och utvecklingsverksamhet efter finansieringskälla näringsgrensvis, 2008-2019
Variabel översikt
Uppgifter
Obligatoriskt *
Industri
Utveckling efter finansieringskälla
År
Obligatoriskt *
Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen "Visa tabell". Anvisning

Uppgifter

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 1

Industri

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Totalt , A Jordbruk, skogsbruk och fiske , B Utvinning av mineral ,

Valda 0 Totalt 25

Optional variable

Utveckling efter finansieringskälla

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Totalt , Egen finansiering , Extern finansiering, totalt ,

Valda 0 Totalt 19

Optional variable

År

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2008 , 2009 , 2010 ,

Valda 0 Totalt 12

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000

Fotnoter

Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
Offentliga sektorns lån (exkl. Business Finland) inkluderar Finnveras lån från år 2015 på.