To the Top

11qt -- Antal företag som bedrivit forsknings- och utvecklingsverksamhet efter anställdas storleksklass näringsgrensvis, 2008-2019
Variabel översikt
Uppgifter
Obligatoriskt *
Industri
Storleksklass av personal
År
Obligatoriskt *
Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen "Visa tabell". Anvisning

Uppgifter

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 1

Industri

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Totalt , A Jordbruk, skogsbruk och fiske , B Utvinning av mineral ,

Valda 0 Totalt 25

Optional variable

Storleksklass av personal


Valda 0 Totalt 5

Optional variable

År

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2008 , 2009 , 2010 ,

Valda 0 Totalt 12

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000

Fotnoter

Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
Antal företag som bedrivit forsknings- och utvecklingsverksamhet är deskriptiv information, det är inte estimerat till nivån av hela företagspopulation.