To the Top

11qr -- Företagens utgifter för forsknings- och utvecklingsverksamhet enligt typ av FoU efter anställdas storleksklass, 2011-2019
Variabel översikt
Uppgifter
Obligatoriskt *
Storleksklass av personal
Typ av forskning
År
Obligatoriskt *
Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen "Visa tabell". Anvisning

Uppgifter

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 1

Storleksklass av personal

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Totalt , 0-9 , 10-49 ,

Valda 0 Totalt 7

Optional variable

Typ av forskning


Valda 0 Totalt 4

Optional variable

År

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2011 , 2012 , 2013 ,

Valda 0 Totalt 9

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000