Till toppen

StatFin

 1. 11sq -- Företagens FoU-personal och antal arbetsår inom FoU efter utbildning näringsgrensvis, 2008-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 48295 Ändrad senast: 2021-10-28

  1. Utbildning: Totalt, Doktor, Licentiater, Universitetsexamen, ..., Övrig utbildning (7)
  2. Industri: Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske, B Utvinning av mineral, C Tillverkning, ..., 47,55-56,68-70,73-99 Andra industri (25)
  3. År: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2020 (13)
  4. Uppgifter: Fou-personal, Fou-personal, kvinnor, FoU-årsverken, (3)


 2. 11sp -- Företagens FoU-personal och antal arbetsår inom FoU efter utbildning enligt anställdas storleksklass, 1995-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 41546 Ändrad senast: 2021-10-28

  1. Utbildning: Totalt, Doktor, Licentiater, Universitetsexamen, ..., Övrig utbildning (12)
  2. Storleksklass av personal: Totalt, 0-9, 10-49, 50-99, ..., 500+ (7)
  3. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2020 (26)
  4. Uppgifter: Fou-personal, Fou-personal, kvinnor, FoU-årsverken, (3)


 3. 11sj -- Företagens FoU-personal och antal arbetsår inom FoU efter uppgift näringsgrensvis, 2008-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 29574 Ändrad senast: 2021-10-28

  1. Uppgift: Totalt, Forskare och FoU-ingenjörer, Annan FoU-personal, (3)
  2. Industri: Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske, B Utvinning av mineral, C Tillverkning, ..., 47,55-56,68-70,73-99 Andra industri (25)
  3. År: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2020 (13)
  4. Uppgifter: Fou-personal, FoU-årsverken, Fou-personal, kvinnor, (3)


 4. 11sn -- Företagens FoU-personal och antal arbetsår inom FoU efter uppgift enligt anställdas storleksklass, 2004-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 16740 Ändrad senast: 2021-10-28

  1. Uppgift: Totalt, Forskare och FoU-ingenjörer, Annan FoU-personal, (3)
  2. Storleksklass av personal: Totalt, 0-9, 10-49, 50-99, ..., 500+ (7)
  3. År: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2020 (17)
  4. Uppgifter: Fou-personal, FoU-årsverken, Fou-personal, kvinnor, (3)


 5. 11sa -- Företagens utgifter för forsknings- och utvecklingsverksamhet efter finansieringskälla näringsgrensvis, 2008-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 40868 Ändrad senast: 2021-10-28

  1. Industri: Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske, B Utvinning av mineral, C Tillverkning, ..., 47,55-56,68-70,73-99 Andra industri (25)
  2. Utveckling efter finansieringskälla: Totalt, Egen finansiering, Extern finansiering, totalt, Inhemska företag sektors finansiering, ..., Annan utländsk finansiering (19)
  3. År: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2020 (13)
  4. Uppgifter: FoU-utgifter (Milj. euro), (1)


 6. 11sh -- Företagens utgifter för forsknings- och utvecklingsverksamhet efter finansieringskälla enligt anställdas storleksklass, 1995-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 28205 Ändrad senast: 2021-10-28

  1. Storleksklass av personal: Totalt, 0-9, 10-49, 50-99, ..., 500+ (7)
  2. Utveckling efter finansieringskälla: Totalt, Egen finansiering, Extern finansiering, totalt, Inhemska företag sektors finansiering, ..., Annan utländsk finansiering (20)
  3. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2020 (26)
  4. Uppgifter: FoU-utgifter (Milj. euro), (1)


 7. 11r2 -- Företagens utgifter för forsknings- och utvecklingsverksamhet efter utgiftsslag näringsgrensvis, 2008-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 19446 Ändrad senast: 2021-10-28

  1. Industri: Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske, B Utvinning av mineral, C Tillverkning, ..., 47,55-56,68-70,73-99 Andra industri (25)
  2. Typ av kostnad: Totalt, Lönekostnader, Driftskostsnader, Inköpta tjänster, Anskaffningsutgifter (5)
  3. År: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2020 (13)
  4. Uppgifter: FoU-utgifter (Milj. euro), (1)


 8. 11r5 -- Företagens utgifter för forsknings- och utvecklingsverksamhet efter utgiftsslag enligt anställdas storleksklass, 1995-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 13650 Ändrad senast: 2021-10-28

  1. Storleksklass av personal: Totalt, 0-9, 10-49, 50-99, ..., 500+ (7)
  2. Typ av kostnad: Totalt, Lönekostnader, Driftskostsnader, Inköpta tjänster, Anskaffningsutgifter (5)
  3. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2020 (26)
  4. Uppgifter: FoU-utgifter (Milj. euro), (1)


 9. 11qz -- Företagens utgifter för forsknings- och utvecklingsverksamhet efter typ av FoU näringsgrensvis, 2011-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 15390 Ändrad senast: 2021-10-28

  1. Industri: Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske, B Utvinning av mineral, C Tillverkning, ..., 47,55-56,68-70,73-99 Andra industri (25)
  2. Typ av forskning: Totalt, Grundforskning, Tillämpad forskning, Utvecklingsverksamhet, (4)
  3. År: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2020 (10)
  4. Uppgifter: FoU-utgifter (Milj. euro), (1)


 10. 11qr -- Företagens utgifter för forsknings- och utvecklingsverksamhet enligt typ av FoU efter anställdas storleksklass, 2011-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 9024 Ändrad senast: 2021-10-28

  1. Storleksklass av personal: Totalt, 0-9, 10-49, 50-99, ..., 500+ (7)
  2. Typ av forskning: Totalt, Grundforskning, Tillämpad forskning, Utvecklingsverksamhet, (4)
  3. År: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2020 (10)
  4. Uppgifter: FoU-utgifter (Milj. euro), (1)


 11. 11ss -- Företagens utgifter för forsknings- och utvecklingsverksamhet efter produktgrupp, 2010-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 20729 Ändrad senast: 2021-10-28

  1. Produktgrupp: Produktgrupp, totalt, A Jordbruk, jakt, skogsbruk och fiske, B Utvinning av mineral, 10-11 Livsmedel, drycker, ..., 951 Reparation av datorer och kommunikationsutrustning (77)
  2. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2020 (11)
  3. Uppgifter: FoU-utgifter (Milj. euro), (1)


 12. 11qt -- Antal företag som bedrivit forsknings- och utvecklingsverksamhet efter anställdas storleksklass näringsgrensvis, 2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 10570 Ändrad senast: 2021-10-28

  1. Industri: Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske, B Utvinning av mineral, C Tillverkning, ..., 47,55-56,68-70,73-99 Andra industri (25)
  2. Storleksklass av personal: Totalt, 0-9, 10-49, 50-249, 250+ (5)
  3. År: 2020, (1)
  4. Uppgifter: Antal företag, (1)


 13. 11y3 -- FoU-personal av utlandsägda företag näringsgrensvis, 2010-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 7756 Ändrad senast: 2021-10-28

  1. Ägare: Totalt, Inhemska företag, Utländska ägda företag, (3)
  2. Industri: Totalt, C Tillverkning, J Informations- och kommunikationsverksamhet, 71-72 Tekniska tjänster, forskning och utveckling, Andra industri (5)
  3. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2020 (11)
  4. Uppgifter: FoU-personal, total, (1)


 14. 11xz -- FoU-personal inom forskning och utveckling av utlandsägda företag enligt anställdas storleksklass, 2010-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 8050 Ändrad senast: 2021-10-28

  1. Storleksklass av personal: Totalt, 0 - 49 personer, 50 - 249 personer, 250 eller mer personer, (4)
  2. Ägare: Totalt, Inhemska företag, Utländska ägda företag, (3)
  3. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2020 (11)
  4. Uppgifter: FoU-personal, total, (1)


 15. 11wi -- Utgifter för forskning och utveckling av utlandsägda företag näringsgrensvis, 2010-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 8246 Ändrad senast: 2021-10-28

  1. Ägare: Totalt, Inhemska företag, Utländska ägda företag, (3)
  2. Industri: Totalt, C Tillverkning, J Informations- och kommunikationsverksamhet, 71-72 Tekniska tjänster, forskning och utveckling, Andra industri (5)
  3. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2020 (11)
  4. Uppgifter: FoU-utgifter (Milj. euro), (1)


 16. 11y1 -- Utgifter för forskning och utveckling av utlandsägda företag enligt anställdas storleksklass, 2010-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 8123 Ändrad senast: 2021-10-28

  1. Storleksklass av personal: Totalt, 0 - 49 personer, 50 - 249 personer, 250 eller mer personer, (4)
  2. Ägare: Totalt, Inhemska företag, Utländska ägda företag, (3)
  3. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2020 (11)
  4. Uppgifter: FoU-utgifter (Milj. euro), (1)