Till toppen

12a1 -- FoU-personal vid universiteten efter kön och åldersgrupp fördelat på vetenskapsområde, 2007-2020

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2007 , 2008 , 2009 ,

Valda 1 Totalt 14

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , 15-24 , 25-29 ,

Valda 0 Totalt 11

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Naturvetenskaper, totalt , Teknik, totalt ,

Valda 0 Totalt 7

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
Utesluter personal från Försvarshögskolan. 2007 vetenskapsområden ersatte 1997 vetenskapsområden-klassificeringen.
Högskolans statistiska metod ny 2011. Universitetens tidsanvändningskoefficienter uppdaterades 2017.
Under statistikåret 2020 har man för beräkningen av FoU-personal tagit i bruk Statistikcentralens material om anställningsförhållanden, som ger universitetens personaluppgifter.