Till toppen

129z -- Utgifter för forskningsverksamhet i högskolesektorn efter typ av FoU, 2011-2020

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2011 , 2012 , 2013 ,

Valda 1 Totalt 10

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Valda 0 Totalt 4

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
Uppgifter om typen av forskning samlas inte in från universitet. SYMBOLER ANVÄNDA I TABELLEN
. = Informationen är ologisk att söka.
.. = Ingen information mottagen, osäker eller underlagt sekretess.
- = Ingen