Till toppen

129y -- Utgifter för FoU i högskolesektorn efter finansieringskälla och vetenskapsområde, 2007-2020

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2007 , 2008 , 2009 ,

Valda 1 Totalt 14

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Naturvetenskaper, totalt , Matematik ,

Valda 0 Totalt 58

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Egen finansiering , Budgetfinansiering ,

Valda 0 Totalt 32

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
. uppgift saknas Högskolans statistiska metod ny 2011. Universitetens tidsanvändningskoefficienter uppdaterades 2017.
Från och med 2016 har finansieringskällan för forskningsutgifter vid universitetscentralsjukhus överförts till kommuner.