Till toppen

129w -- Antal arbetsår inom FoU i högskolesektorn efter finansieringskälla och vetenskapsområde, 2007-2020

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2007 , 2008 , 2009 ,

Valda 1 Totalt 14

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Naturvetenskaper, totalt , Matematik ,

Valda 0 Totalt 58

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 2

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
. uppgift saknas
... sekretessbelagd uppgift
FoU-årsverken uppdelas inte längre efter finansiell källa. Se kvalitetsrapporten för mer information.
Högskolans statistiska metod ny 2011. Universitetens tidsanvändningskoefficienter uppdaterades 2017.
Från och med 2016 har finansieringskällan för forskningsutgifter vid universitetscentralsjukhus överförts till kommuner.
SYMBOLER ANVÄNDA I TABELLEN
. = Informationen är ologisk att söka.
.. = Ingen information mottagen, osäker eller underlagt sekretess.
- = Ingen