Till toppen

129v -- Antal arbetsår inom FoU i högskolesektorn efter finansieringskälla högskolevis, 1991-2020

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1991 , 1992 , 1993 ,

Valda 1 Totalt 30

Valda 0 Totalt 2

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HÖGRE UTBILDNINGSSEKTOR, TOTALT , UNIVERSITET TOTALT , Helsingfors universitet ,

Valda 0 Totalt 60

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
. uppgift saknas
.. uppgift kan inte förekomma
... sekretessbelagd uppgift
FoU-årsverken uppdelas inte längre efter finansiell källa. Se kvalitetsrapporten för mer information.
Högskolans statistiska metod ny 2011. Universitetens tidsanvändningskoefficienter uppdaterades 2017.
Tammerfors tekniska universitet och Tammerfors universitet sammanslogs 1.1.2019 till stiftelseuniversitetet Tammerfors universitet. SYMBOLER ANVÄNDA I TABELLEN
. = Informationen är ologisk att söka.
.. = Ingen information mottagen, osäker eller underlagt sekretess.
- = Ingen