Till toppen

129j -- FoU-personal i högskolesektorn efter utbildning högskolevis, 2004-2020

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2004 , 2005 , 2006 ,

Valda 1 Totalt 17

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HÖGRE UTBILDNINGSSEKTOR, TOTALT , UNIVERSITET TOTALT , Helsingfors universitet ,

Valda 0 Totalt 59

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Doktor , Licentiater ,

Valda 0 Totalt 8

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 2

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
. uppgift saknas
.. uppgift kan inte förekomma
Övrig utbildning inkluderar annan examen från och med 2015.
Högskolans statistiska metod ny 2011. Universitetens tidsanvändningskoefficienter uppdaterade 2017.
Tammerfors tekniska universitet och Tammerfors universitet sammanslogs 1.1.2019 till stiftelseuniversitetet Tammerfors universitet.
Examensregistret har kompletterats med examina som avlagts utomlands, vilket ökar antalet högskoleutbildade år 2019.
Under statistikåret 2020 har man för beräkningen av FoU-personal tagit i bruk Statistikcentralens material om anställningsförhållanden, som ger universitetens personaluppgifter.