Till toppen

12z6 -- Döda månadsvis efter underliggande dödsorsak (klassificering med 54 grupper) och kön, 1969M01-2019M12

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1969M01 , 1969M02 , 1969M03 ,

Valda 1 Totalt 612

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 01-54 Totalt , 01-41 Sjukdomar och alkoholförgiftningsolycka (A00-R99, X45) , 01-03 Vissa infektions- och parasitsjukdomar (A00-B99, J65) ,

Valda 0 Totalt 20

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Statistikbeskrivningar
Kvalitetsbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik

Underliggande dödsorsak (klassificering med 54 grupper)

Tabellen visar inte den fullständiga klassificeringen, men kategorin '01-54 Totalt' inkluderar alla döda.
Förändring av WHO:s kodningsregel har minskat antalet döda av lunginflammation som en underliggande dödsorsak i kategorin '31-35 Andningsorganens sjukdomar' från och med 2005, varefter lunginflammation framträder i statistiken främst som en omedelbar dödsorsak.

Klassificeringsnyckel mellan den här klassificeringen och olika klassifikationen av sjukdomar finns på dödsorsaksstatistikens hemsida under Klassificeringar.