Till toppen

12ef -- Döda genom olycksfall och våld efter underliggande dödsorsak (klassificering av yttre orsaker), ålder och kön, berusade separat, 1998-2020

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 5

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 001-122 Totalt , 001-072, 121-122 Olyckor totalt (V01-X59, Y85-Y86) , 001-012 Transportolyckor totalt (V01-V99) ,

Valda 0 Totalt 141

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , 0 , 1 - 4 ,

Valda 0 Totalt 22

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1998 , 1999 , 2000 ,

Valda 1 Totalt 23

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Statistikbeskrivningar
Kvalitetsbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
.. uppgift kan inte förekomma
... sekretessbelagd uppgift

Olyckor och våld (klassificering av yttre orsaker)

Enligt en regel av WHO föredrogs alkoholsjukdomen (alkoholism eller leversjukdom orsakad av alkohol) framför alkoholförgiftningen som underliggande dödsorsak i statistiken under åren 1998-2004.
Denna regel är inte giltig från och med 2005.

Uppgifter

Berusade som avlidit genom olycksfall eller våld totalt

Berusning av alkohol och/eller narkotika-/läkemedel (T510-T519, T523, T528, T360-T509) har antecknats som en bidragande dödsorsak i dödsattesten.

Berusade av alkohol som avlidit genom olycksfall eller våld

Alkoholberusning (T510-T519, T523, T528) har antecknats som en bidragande dödsorsak i dödsattesten.

Berusade av alkohol och narkotika-/läkemedel som avlidit genom olycksfall eller våld

Både alkohol- och narkotika-/läkemedelsberusning (T510-T519, T523, T528, T360-T509) har antecknats som en bidragande dödsorsak i dödsattesten.

Berusade av narkotika-/läkemedel som avlidit genom olycksfall eller våld

Narkotika-/läkemedelsberusning (T360-T509) har antecknats som en bidragande dödsorsak i dödsattesten.