Till toppen

11bz -- Dödfödda och döda under första levnadsåret efter underliggande dödsorsak(ICD-10, 3-teckensnivå), 1998-2020

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 5

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: A00-Y89 Totalt , A00-R99 Sjukdomar totalt (exkl. R999) , A00-B99 I Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar ,

Valda 0 Totalt 291

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1998 , 1999 , 2000 ,

Valda 1 Totalt 23

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Statistikbeskrivningar
Kvalitetsbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
... sekretessbelagd uppgift
- värdet noll

Underliggande dödsorsak (ICD-10, med 3-teckensnivå)

Tabell innehåller bara dödsorsaker, som har minst ett fall.
Koderna P71 och P74 togs ur bruk 2005 och man använder andra P-koder i stället för dessa koder.