Till toppen

11bs -- Döda efter underliggande dödsorsak (klassificering med 54 grupper), ålder och kön, 1969-2019

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 01-54 Totalt , 01-41 Sjukdomar och alkoholförgiftningsolycka (A00-R99, X45) , 01-03 Vissa infektions- och parasitsjukdomar (A00-B99, J65) ,

Valda 0 Totalt 64

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , 0 , 1 - 4 ,

Valda 0 Totalt 22

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1969 , 1970 , 1971 ,

Valda 1 Totalt 51

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Statistikbeskrivningar
Kvalitetsbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik

Underliggande dödsorsak (klassificering med 54 grupper)

Förändring i WHO:s kodningsregel har minskat antalet döda av lunginflammation som en underliggande dödsorsak från och med 2005.
Om det finns en kronisk sjukdom i dödsattesten, väljer man den sjukdomen som den underliggande dödsorsaken i stället för lunginflammation.

Avlidna utan dödsattest ingår 1969-1997 i gruppen 40 och från och med 1998 i gruppen 54.

Klassificeringsnyckel mellan den här klassificeringen och olika klassifikationen av sjukdomar finns på dödsorsaksstatistikens hemsida under Klassificeringar.