Till toppen

11br -- Döda, åldersstandardiserat och allmänt dödstal efter underliggande dödsorsak (klassificering med 54 grupper) och kön, hela befolkningen och 15-64 -åringar, 1971-2019

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 6

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 01-54 Totalt , 01-41 Sjukdomar och alkoholförgiftningsolycka (A00-R99, X45) , 01-03 Vissa infektions- och parasitsjukdomar (A00-B99, J65) ,

Valda 0 Totalt 64

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1971 , 1972 , 1973 ,

Valda 1 Totalt 49

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Statistikbeskrivningar
Kvalitetsbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik

Underliggande dödsorsak (klassificering med 54 grupper)

Förändring i WHO:s kodningsregel har minskat antalet döda av lunginflammation som en underliggande dödsorsak från och med 2005.
Om det finns en kronisk sjukdom i dödsattesten, väljer man den sjukdomen som den underliggande dödsorsaken i stället för lunginflammation.

Avlidna utan dödsattest ingår 1969-1997 i gruppen 40 och från och med 1998 i gruppen 54.

Klassificeringsnyckel mellan den här klassificeringen och olika klassifikationen av sjukdomar finns på dödsorsaksstatistikens hemsida under Klassificeringar.

Uppgifter

Åldersstandardiserat dödstal, hela befolkningen (1/100 000)

Åldersstandardiserade dödstal har beräknats enligt direkt åldersstandardisering, där man har viktat dödlighet efter åldersgrupp enligt åldersfördelningen av Eurostats europeiska standardbefolkning (ESP2012).
Åldersstandardiserade dödstal är jämförbara bara om man har använt samma standardbefolkning.
Man kan alltså inte jämföra hela befolkningens åldersstandardiserade dödstal med motsvarande dödstal för 15-64 -åringar.

Allmänt dödstal, hela befolkningen (1/100 000)

Med det allmänna dödstalet avses antalet döda per 100 000 personer i medelfolkmängden.

Åldersstandardiserat dödstal, 15-64 år (1/100 000)

Åldersstandardiserade dödstal har beräknats enligt direkt åldersstandardisering, där man har viktat dödlighet efter åldersgrupp enligt åldersfördelningen av Eurostats europeiska standardbefolkning (ESP2012).
Åldersstandardiserade dödstal är jämförbara bara om man har använt samma standardbefolkning.
Man kan alltså inte jämföra hela befolkningens åldersstandardiserade dödstal med motsvarande dödstal för 15-64 -åringar.

Allmänt dödstal, 15-64 år (1/100 000)

Med det allmänna dödstalet avses antalet döda per 100 000 personer i medelfolkmängden.