Till toppen

StatFin

 1. 11br -- Döda, åldersstandardiserat och allmänt dödstal efter underliggande dödsorsak (klassificering med 54 grupper) och kön, hela befolkningen och 15-64 -åringar, 1971-2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 279504 Ändrad senast: 2020-12-14

  1. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  2. Underliggande dödsorsak (klassificering med 54 grupper): 01-54 Totalt, 01-41 Sjukdomar och alkoholförgiftningsolycka (A00-R99, X45), 01-03 Vissa infektions- och parasitsjukdomar (A00-B99, J65), 01 Tuberkulos (A15-A19, B90, J65), ..., 54 Ej dödsattest (64)
  3. År: 1971, 1972, 1973, 1974, ..., 2019 (49)
  4. Uppgifter: Döda, hela befolkningen, Åldersstandardiserat dödstal, hela befolkningen (1/100 000), Allmänt dödstal, hela befolkningen (1/100 000), Döda, 15-64 år, ..., Allmänt dödstal, 15-64 år (1/100 000) (6)


 2. 11bs -- Döda efter underliggande dödsorsak (klassificering med 54 grupper), ålder och kön, 1969-2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 581133 Ändrad senast: 2020-12-14

  1. Underliggande dödsorsak (klassificering med 54 grupper): 01-54 Totalt, 01-41 Sjukdomar och alkoholförgiftningsolycka (A00-R99, X45), 01-03 Vissa infektions- och parasitsjukdomar (A00-B99, J65), 01 Tuberkulos (A15-A19, B90, J65), ..., 54 Ej dödsattest (64)
  2. Ålder: Totalt, 0, 1 - 4, 5 - 9, ..., 95 - (22)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. År: 1969, 1970, 1971, 1972, ..., 2019 (51)
  5. Uppgifter: Döda, (1)


 3. 11bt -- Döda efter underliggande dödsorsak (klassificering med 54 grupper) och landskap, 1969-2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 238951 Ändrad senast: 2020-12-14

  1. Landskap: HELA LANDET, MA1 FASTLANDSFINLAND, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, ..., MK21 Åland (22)
  2. Underliggande dödsorsak (klassificering med 54 grupper): 01-54 Totalt, 01-41 Sjukdomar och alkoholförgiftningsolycka (A00-R99, X45), 01-03 Vissa infektions- och parasitsjukdomar (A00-B99, J65), 01 Tuberkulos (A15-A19, B90, J65), ..., 54 Ej dödsattest (64)
  3. År: 1969, 1970, 1971, 1972, ..., 2019 (51)
  4. Uppgifter: Döda, (1)


 4. 11bu -- Döda efter underliggande dödsorsak (klassificering med 86 grupper), ålder och kön, 1998-2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 345343 Ändrad senast: 2020-12-14

  1. Underliggande dödsorsak (klassificering med 86 grupper): Totalt, 01 Infektions- och parasitsjukdomar (A00-B99), 02 Tuberkulos (A15-A19,B90), 03 AIDS (HIV) (B20-B24), ..., 86 Andra yttre orsaker till sjukdom och död (Y35-Y84, Y88-Y89) (87)
  2. Ålder: Totalt, 0, 1 - 4, 5 - 9, ..., 95 - (22)
  3. År: 1998, 1999, 2000, 2001, ..., 2019 (22)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. Uppgifter: Döda, (1)


 5. 11bv -- Döda efter underliggande dödsorsak (ICD-10, 3-teckensnivå), ålder och kön, 1998-2019

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 5933224 Ändrad senast: 2020-12-14

  1. Underliggande dödsorsak (ICD-10, 3-teckensnivå): A00-Y89 Totalt, A00-R99 Sjukdomar totalt (exkl. R999), A00-B99 I Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar, A00 Kolera, ..., Y89 Sena effekter av övriga yttre orsaker (1726)
  2. Ålder: Totalt, 0, 1 - 4, 5 - 9, ..., 95 - (22)
  3. År: 1998, 1999, 2000, 2001, ..., 2019 (22)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. Uppgifter: Döda, (1)


 6. 11bx -- Döda av alkoholrelaterade orsaker efter underliggande dödsorsak, ålder och kön, 2005-2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 37470 Ändrad senast: 2020-12-14

  1. Alkoholrelaterade orsaker: Totalt, Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol (F10), Degeneration i nervsystemet orsakad av alkohol (G312), Epilepsi orsakad av alkohol (G4051), ..., Förgiftningsolycka för alkohol (X45) (14)
  2. Ålder: Totalt, 0 - 14, 15 - 19, 20 - 24, ..., 95 - (19)
  3. År: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2019 (15)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. Uppgifter: Döda av alkoholrelaterade orsaker, (1)


 7. 11by -- Självmord efter ålder och kön, 1921-2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 26950 Ändrad senast: 2020-12-14

  1. Ålder: Totalt, 0 - 14, 15 - 19, 20 - 24, ..., 85 - (17)
  2. År: 1921, 1922, 1923, 1924, ..., 2019 (99)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Uppgifter: Självmord, (1)


 8. 11bz -- Dödfödda och döda under första levnadsåret efter underliggande dödsorsak(ICD-10, 3-teckensnivå), 1998-2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 134379 Ändrad senast: 2020-12-14

  1. Underliggande dödsorsak (ICD-10, med 3-teckensnivå): A00-Y89 Totalt, A00-R99 Sjukdomar totalt (exkl. R999), A00-B99 I Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar, A04 Andra bakteriella tarminfektioner, ..., Y84 Annat medicinskt ingrepp som hos patienten orsakat en onormal reaktion eller senare komplikation utan att skadan nämndes under ingreppet (290)
  2. År: 1998, 1999, 2000, 2001, ..., 2019 (22)
  3. Uppgifter: Dödfödda, Döda under första levnadsåret, Döda under 0 - 6 dygn, Döda under 7 - 27 dygn, Döda under 28 dygn - 11 månader (5)


 9. 11c1 -- Antal obduktioner och andra sätt för utredning av dödsorsak efter ålder och kön, 1975-2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 25243 Ändrad senast: 2020-12-14

  1. Grunden för utredning av dödsorsak: Totalt, Rättsmedicinsk obduktion, Medicinsk obduktion, Annan undersökning, ..., Ej dödsattest (7)
  2. Ålder: Totalt, 0 - 64, 65 - 74, 75 -, (4)
  3. År: 1975, 1976, 1977, 1978, ..., 2019 (45)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. Uppgifter: Döda, (1)


 10. 12d9 -- Döda av narkotikarelaterade orsaker (selektion B) efter underliggande dödsorsak, ålder och kön, 2006-2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 15626 Ändrad senast: 2020-12-14

  1. Narkotika selektion B: Totalt, Störningar orsakade av narkotika (F11-F12,F14-F16,F19), Oavsiktlig drogförgiftning (X41,X42,X44/T400-9,T436), Avsiktlig drogförgiftning (X61,X62,X64/T400-9,T436), Drogförgiftning, obestämd avsikt (Y11,Y12,Y14/T400-9,T436) (5)
  2. Ålder: Totalt, 0 - 14, 15 - 19, 20 - 24, ..., 65 - (13)
  3. År: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2019 (14)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. Uppgifter: Döda av narkotikarelaterade orsaker (selektion B), (1)


 11. 12ef -- Döda genom olycksfall och våld efter underliggande dödsorsak (klassificering med 122 grupper), ålder och kön, berusade separat, 1998-2019

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 3448402 Ändrad senast: 2020-12-14

  1. Olyckor och våld (klassificering med 122 grupper): 001-122 Totalt, 001-072, 121-122 Olyckor totalt (V01-X59, Y85-Y86), 001-012 Transportolyckor totalt (V01-V99), 001 Fotgängare skadad i transportolycka (V01-V09), ..., 122 Sena effekter av andra yttre orsaker (Y86, Y899) (141)
  2. Ålder: Totalt, 0, 1 - 4, 5 - 9, ..., 95 - (22)
  3. År: 1998, 1999, 2000, 2001, ..., 2019 (22)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. Uppgifter: Alla döda genom olycksfall och våld, Berusade som avlidit genom olycksfall eller våld totalt, Berusade av alkohol som avlidit genom olycksfall eller våld, Berusade av alkohol och narkotika-/läkemedel som avlidit genom olycksfall eller våld, Berusade av narkotika-/läkemedel som avlidit genom olycksfall eller våld (5)


 12. 12z6 -- Döda månadsvis efter underliggande dödsorsak (klassificering med 54 grupper) och kön, 1969M01-2019M12

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 224751 Ändrad senast: 2020-12-14

  1. Månad: 1969M01, 1969M02, 1969M03, 1969M04, ..., 2019M12 (612)
  2. Underliggande dödsorsak (klassificering med 54 grupper): 01-54 Totalt, 01-41 Sjukdomar och alkoholförgiftningsolycka (A00-R99, X45), 01-03 Vissa infektions- och parasitsjukdomar (A00-B99, J65), 04-22 Tumörer (C00-D48), ..., 50 Självmord (X60-X84, Y870) (20)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Uppgifter: Döda, (1)