Till toppen

StatFin

  1. 111i -- Volymidex för industriproduktionen (2015=100), 1995M01-2022M01

    Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 597794 Ändrad senast: 2022-03-10

    1. Månad: 1995M01, 1995M02, 1995M03, 1995M04, ..., 2022M01 (325)
    2. Näringsgren (TOL 2008): BCD Hela industrin, B Utvinning av mineral, C Tillverkning, C Tillverkning exkl. El- och elektronikindustri (26-27), ..., 07 Utvinning av metallmalmer (38)
    3. Uppgifter: Ursprungligt index, Årsförändring av ursprunglig indexserie, %, Kumulativ årsförändring av ursprunglig indexserie, %, Arbetsdagskorrigerad indexserie, ..., Trendförändring från föregående månad % (9)