To the Top
  1. 111i -- Volymidex för industriproduktionen (2015=100), 1995M01-2021M02

    Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 578686 Ändrad senast: 2021-04-09

    1. Månad: 1995M01, 1995M02, 1995M03, 1995M04, ..., 2021M02 (314)
    2. Näringsgren (TOL 2008): BCD Hela industrin, B Utvinning av mineral, C Tillverkning, C Tillverkning exkl. El- och elektronikindustri (26-27), ..., 07 Utvinning av metallmalmer (38)
    3. Uppgifter: Ursprungligt index, Årsförändring av ursprunglig indexserie, %, Kumulativ årsförändring av ursprunglig indexserie, %, Arbetsdagskorrigerad indexserie, ..., Trendförändring från föregående månad % (9)