Till toppen

11b7 -- Industriproduktionen efter produktbenämning, 2013-2020

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 0610100000 [2018] (t) Råolja erhållen ur petroleum eller ur bituminösa mineral , 0610100000 [2019-] (-) Råolja erhållen ur petroleum eller ur bituminösa mineral , 0610103010 [-2017] (t) Råolja (naturligt förekommande mineralolja bestående av många slags kolväten, inkl. olja från oljeskiffrar, bitumenhaltig sand etc.) ,

Valda 0 Totalt 4 903