To the Top

112e -- Omsättningsindex för industrin på halvårsnivå (2015=100), 1995H1-2020H2
Variabel översikt
Uppgifter
Obligatoriskt *
Halvår
Obligatoriskt *
Näringsgren
Obligatoriskt *
Variable
Obligatoriskt *
Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen "Visa tabell". Anvisning

Uppgifter

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 6

Halvår

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1995H1 , 1995H2 , 1996H1 ,

Valda 0 Totalt 52

Näringsgren

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.B Utvinning av mineral , B-C Utvinning av mineral och tillverkning , 07 Utvinning av metallmalmer ,

Valda 0 Totalt 41

Variable

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 3

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000

Fotnoter

Revideringar i denna statistik
Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
Uppgifter
Årsförändring av ursprunglig indexserie, %
Alkuperäisen indeksipisteluvun muutos vuoden takaisesta prosentteina