To the Top

112c -- Omsättningsindex för industrin på månadsnivå (2015=100), 1995M01-2021M02*
Variabel översikt
Uppgifter
Obligatoriskt *
Månad
Obligatoriskt *
Näringsgren
Obligatoriskt *
Variable
Obligatoriskt *
Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen "Visa tabell". Anvisning

Uppgifter

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Ursprunglig indexserie , Arbetsdagskorrigerad indexserie , Säsongrensad indexserie ,

Valda 0 Totalt 11

Månad

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1995M01 , 1995M02 , 1995M03 ,

Valda 0 Totalt 314

Näringsgren

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.B Utvinning av mineral , B-C Utvinning av mineral och tillverkning , 07 Utvinning av metallmalmer ,

Valda 0 Totalt 41

Variable

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 3

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000

Fotnoter

Revideringar i denna statistik
Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
*Den senaste månadens uppgifter är preliminära och kan revideras betydligt i synnerhet på näringsgrensnivåer: 08 Annan utvinning av mineral, 09 Service till utvinning, 18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar, 29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar, 31 Tillverkning av möbler, 32 Annan tillverkning, 33 Reparation och installation av maskiner och apparater, 36 Vattenförsörjning, 39 Sanering, efterbehandl av jord o vatten, föroreningsbekämpn, B Utvinning av mineral och MIG Varaktiga konsumtionsvaror.
Månad
* preliminär uppgift
Månad
2021M02*
* preliminär uppgift
Uppgifter
Årsförändring av ursprunglig indexserie, %
Alkuperäisen indeksipisteluvun muutos vuoden takaisesta prosentteina