Till toppen

StatFin

 1. 112c -- Omsättningsindex för industrin på månadsnivå (2015=100), 1995M01-2021M08*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 2456033 Ändrad senast: 2021-10-15

  1. Månad: 1995M01, 1995M02, 1995M03, 1995M04, ..., 2021M08* (320)
  2. Näringsgren: B Utvinning av mineral, B-C Utvinning av mineral och tillverkning, 07 Utvinning av metallmalmer, 08 Annan utvinning av mineral, ..., MIG Andra konsumtionsvaror (41)
  3. Variable: Omsättning, Exportomsättningen, Inrikes omsättning, (3)
  4. Uppgifter: Ursprunglig indexserie, Arbetsdagskorrigerad indexserie, Säsongrensad indexserie, Trendserie, ..., Förändring av säsongrensad indexserie från föregående månad, % (11)


 2. 112d -- Omsättningsindex för industrin på kvartalsnivå (2015=100), 1995Q1-2021Q2

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 551919 Ändrad senast: 2021-10-15

  1. Kvartal: 1995Q1, 1995Q2, 1995Q3, 1995Q4, ..., 2021Q2 (106)
  2. Näringsgren: B Utvinning av mineral, B-C Utvinning av mineral och tillverkning, 07 Utvinning av metallmalmer, 08 Annan utvinning av mineral, ..., MIG Andra konsumtionsvaror (41)
  3. Variable: Omsättning, Exportomsättningen, Inrikes omsättning, (3)
  4. Uppgifter: Ursprunglig indexserie, Arbetsdagskorrigerad indexserie, Säsongrensad indexserie, Trendserie, ..., Årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, % (6)


 3. 112e -- Omsättningsindex för industrin på halvårsnivå (2015=100), 1995H1-2021H1

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 284715 Ändrad senast: 2021-10-15

  1. Halvår: 1995H1, 1995H2, 1996H1, 1996H2, ..., 2021H1 (53)
  2. Näringsgren: B Utvinning av mineral, B-C Utvinning av mineral och tillverkning, 07 Utvinning av metallmalmer, 08 Annan utvinning av mineral, ..., MIG Andra konsumtionsvaror (41)
  3. Variable: Omsättning, Exportomsättningen, Inrikes omsättning, (3)
  4. Uppgifter: Ursprunglig indexserie, Arbetsdagskorrigerad indexserie, Säsongrensad indexserie, Trendserie, ..., Årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, % (6)


 4. 112f -- Omsättningsindex för industrin på årsnivå (2015=100), 1995-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 147847 Ändrad senast: 2021-10-15

  1. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2020 (26)
  2. Näringsgren: B Utvinning av mineral, B-C Utvinning av mineral och tillverkning, 07 Utvinning av metallmalmer, 08 Annan utvinning av mineral, ..., MIG Andra konsumtionsvaror (41)
  3. Variable: Omsättning, Exportomsättningen, Inrikes omsättning, (3)
  4. Uppgifter: Ursprunglig indexserie, Arbetsdagskorrigerad indexserie, Säsongrensad indexserie, Trendserie, ..., Årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, % (6)


 5. 12xt -- Revideringar i omsättningsindex för industrin på månadsnivå (2015=100), 2019M01-2021M07

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 171627 Ändrad senast: 2021-10-15

  1. Månad: 2019M01, 2019M02, 2019M03, 2019M04, ..., 2021M07 (31)
  2. Näringsgren: B Utvinning av mineral, B-C Utvinning av mineral och tillverkning, 07 Utvinning av metallmalmer, 08 Annan utvinning av mineral, ..., MIG Andra konsumtionsvaror (41)
  3. Variable: Omsättning, Exportomsättningen, Inrikes omsättning, (3)
  4. Uppgifter: 1:a offentliggörandet, årsförändring av ursprunglig indexserie, %, Senaste offentliggörandet, årsförändring av ursprunglig indexserie, %, Revidering av ursprunglig indexserie, procentenhet, 1:a offentliggörandet, årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, %, ..., Revidering av säsongrensad indexserie, procentenhet (9)


 6. 12xy -- Revideringar i omsättningsindex för industrin på årsnivå (2015=100), 2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 22365 Ändrad senast: 2021-10-15

  1. År: 2019, (1)
  2. Näringsgren: B Utvinning av mineral, B-C Utvinning av mineral och tillverkning, 07 Utvinning av metallmalmer, 08 Annan utvinning av mineral, ..., MIG Andra konsumtionsvaror (41)
  3. Variable: Omsättning, (1)
  4. Uppgifter: Genomsnittet av revideringen av ursprunglig indexserie, %- enheter, Genomsnittet av de absoluta värdena av revideringen av ursprunglig indexserie, %- enheter, Genomsnittet av revideringen av arbetsdagskorrigerad indexserie, %-enheter, Genomsnittet av de absoluta värdena av revideringen av arbetsdagskorrigerad indexserie, %-enheter, ..., Genomsnittet av de absoluta värdena av revideringen av säsongrensad indexserie, %-enheter (6)