To the Top
 1. 112c -- Omsättningsindex för industrin på månadsnivå (2015=100), 1995M01-2021M05*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 2432786 Ändrad senast: 2021-07-15

  1. Månad: 1995M01, 1995M02, 1995M03, 1995M04, ..., 2021M05* (317)
  2. Näringsgren: B Utvinning av mineral, B-C Utvinning av mineral och tillverkning, 07 Utvinning av metallmalmer, 08 Annan utvinning av mineral, ..., MIG Andra konsumtionsvaror (41)
  3. Variable: Omsättning, Exportomsättningen, Inrikes omsättning, (3)
  4. Uppgifter: Ursprunglig indexserie, Arbetsdagskorrigerad indexserie, Säsongrensad indexserie, Trendserie, ..., Förändring av säsongrensad indexserie från föregående månad, % (11)


 2. 112d -- Omsättningsindex för industrin på kvartalsnivå (2015=100), 1995Q1-2021Q1

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 546869 Ändrad senast: 2021-07-15

  1. Kvartal: 1995Q1, 1995Q2, 1995Q3, 1995Q4, ..., 2021Q1 (105)
  2. Näringsgren: B Utvinning av mineral, B-C Utvinning av mineral och tillverkning, 07 Utvinning av metallmalmer, 08 Annan utvinning av mineral, ..., MIG Andra konsumtionsvaror (41)
  3. Variable: Omsättning, Exportomsättningen, Inrikes omsättning, (3)
  4. Uppgifter: Ursprunglig indexserie, Arbetsdagskorrigerad indexserie, Säsongrensad indexserie, Trendserie, ..., Årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, % (6)


 3. 112e -- Omsättningsindex för industrin på halvårsnivå (2015=100), 1995H1-2020H2

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 279650 Ändrad senast: 2021-07-15

  1. Halvår: 1995H1, 1995H2, 1996H1, 1996H2, ..., 2020H2 (52)
  2. Näringsgren: B Utvinning av mineral, B-C Utvinning av mineral och tillverkning, 07 Utvinning av metallmalmer, 08 Annan utvinning av mineral, ..., MIG Andra konsumtionsvaror (41)
  3. Variable: Omsättning, Exportomsättningen, Inrikes omsättning, (3)
  4. Uppgifter: Ursprunglig indexserie, Arbetsdagskorrigerad indexserie, Säsongrensad indexserie, Trendserie, ..., Årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, % (6)


 4. 112f -- Omsättningsindex för industrin på årsnivå (2015=100), 1995-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 147805 Ändrad senast: 2021-07-15

  1. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2020 (26)
  2. Näringsgren: B Utvinning av mineral, B-C Utvinning av mineral och tillverkning, 07 Utvinning av metallmalmer, 08 Annan utvinning av mineral, ..., MIG Andra konsumtionsvaror (41)
  3. Variable: Omsättning, Exportomsättningen, Inrikes omsättning, (3)
  4. Uppgifter: Ursprunglig indexserie, Arbetsdagskorrigerad indexserie, Säsongrensad indexserie, Trendserie, ..., Årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, % (6)