Till toppen

111h -- Industrins orderingång (2015=100), 2005M01-2022M01

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 5

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2005M01 , 2005M02 , 2005M03 ,

Valda 1 Totalt 205

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
Näringsgrenar inom fabriksindustrin som ingår i industrins orderingång: 13, 14, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29 och 30

Uppgifter

Trendserie

Traditionellt har man tänkt att konjunkturtidsserier består av olika delar, dvs. komponenter.
1. En trendcykel (kortare trend) beskriver tidsseriens utveckling under en längre period och förändringar på grund av konjunkturen.
2. Med säsongvariation avses den nästan regelbundna variation som återkommer årligen och som beror på t.ex. årstidsväxlingar.
3. Oregelbunden slumpvariation är som namnet anger helt slumpmässig. Den kan inte placeras i de föregående komponenterna.
Med säsongrensning avses estimering av

Årsförändring av ursprunglig indexserie, %

Alkuperäisen indeksipisteluvun muutos vuoden takaisesta prosentteina