To the Top

112g -- Omsättningsindex för byggverksamhet på månadsnivå (2015=100), 1995M01-2021M02*
Variabel översikt
Uppgifter
Obligatoriskt *
Månad
Obligatoriskt *
Näringsgren
Obligatoriskt *
Variable
Obligatoriskt *
Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen "Visa tabell". Anvisning

Uppgifter

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Ursprunglig indexserie , Arbetsdagskorrigerad indexserie , Säsongrensad indexserie ,

Valda 0 Totalt 11

Månad

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1995M01 , 1995M02 , 1995M03 ,

Valda 0 Totalt 314

Näringsgren

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 4

Variable

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 2

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000

Fotnoter

Revideringar i denna statistik
Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
*Den senaste månadens uppgifter är preliminära och kan under kommande månader revideras betydligt i synnerhet på noggrannare näringsgrensnivåer: Anläggningsarbeten (42)
Månad
* preliminär uppgift
Månad
2021M02*
* preliminär uppgift
Uppgifter
Årsförändring av ursprunglig indexserie, %
Alkuperäisen indeksipisteluvun muutos vuoden takaisesta prosentteina