Till toppen

StatFin

 1. 112g -- Omsättningsindex för byggverksamhet på månadsnivå (2015=100), 1995M01-2022M02*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 215327 Ändrad senast: 2022-03-31

  1. Månad: 1995M01, 1995M02, 1995M03, 1995M04, ..., 2022M02* (326)
  2. Näringsgren: F Byggverksamhet, 41 Byggande av hus, 42 Anläggningsarbeten, 43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet, (4)
  3. Variable: Omsättning, Försäljningsvolym, (2)
  4. Uppgifter: Ursprunglig indexserie, Arbetsdagskorrigerad indexserie, Säsongrensad indexserie, Trendserie, ..., Förändring av säsongrensad indexserie från föregående månad, % (11)


 2. 112h -- Omsättningsindex för byggverksamhet på kvartalsnivå (2015=100), 1995Q1-2021Q4

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 57236 Ändrad senast: 2022-03-14

  1. Kvartal: 1995Q1, 1995Q2, 1995Q3, 1995Q4, ..., 2021Q4 (108)
  2. Näringsgren: F Byggverksamhet, 41 Byggande av hus, 42 Anläggningsarbeten, 43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet, (4)
  3. Variable: Omsättning, Försäljningsvolym, (2)
  4. Uppgifter: Ursprunglig indexserie, Arbetsdagskorrigerad indexserie, Säsongrensad indexserie, Trendserie, ..., Årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, % (6)


 3. 112i -- Omsättningsindex för byggverksamhet på halvårsnivå (2015=100), 1995H1-2021H2

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 34885 Ändrad senast: 2022-03-14

  1. Halvår: 1995H1, 1995H2, 1996H1, 1996H2, ..., 2021H2 (54)
  2. Näringsgren: F Byggverksamhet, 41 Byggande av hus, 42 Anläggningsarbeten, 43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet, (4)
  3. Variable: Omsättning, Försäljningsvolym, (2)
  4. Uppgifter: Ursprunglig indexserie, Arbetsdagskorrigerad indexserie, Säsongrensad indexserie, Trendserie, ..., Årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, % (6)


 4. 112j -- Omsättningsindex för byggverksamhet på årsnivå (2015=100), 1995-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 23180 Ändrad senast: 2022-03-14

  1. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2021 (27)
  2. Näringsgren: F Byggverksamhet, 41 Byggande av hus, 42 Anläggningsarbeten, 43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet, (4)
  3. Variable: Omsättning, Försäljningsvolym, (2)
  4. Uppgifter: Ursprunglig indexserie, Arbetsdagskorrigerad indexserie, Säsongrensad indexserie, Trendserie, ..., Årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, % (6)


 5. 12xl -- Revideringar i omsättning inom byggverksamhet på månadsnivå (2015=100), 2019M01-2021M12

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 34402 Ändrad senast: 2022-03-14

  1. Månad: 2019M01, 2019M02, 2019M03, 2019M04, ..., 2021M12 (36)
  2. Näringsgren: F Byggverksamhet, 41 Byggande av hus, 42 Anläggningsarbeten, 43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet, (4)
  3. Variable: Omsättning, Försäljningsvolym, (2)
  4. Uppgifter: 1:a offentliggörandet, årsförändring av ursprunglig indexserie, %, Senaste offentliggörandet, årsförändring av ursprunglig indexserie, %, Revidering av ursprunglig indexserie, procentenhet, 1:a offentliggörandet, årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, %, ..., Revidering av säsongrensad indexserie, procentenhet (9)


 6. 12xp -- Revideringar i omsättning inom byggverksamhet på årsnivå (2015=100), 2019-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 16337 Ändrad senast: 2022-03-14

  1. År: 2019, 2020, (2)
  2. Näringsgren: F Byggverksamhet, 41 Byggande av hus, 42 Anläggningsarbeten, 43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet, (4)
  3. Variable: Omsättning, Försäljningsvolym, (2)
  4. Uppgifter: Genomsnitt av revidering av ursprunglig indexserie, %, procentenhet, Genomsnittet av de absoluta värdena av revidering av ursprunglig indexserie, %, procentenhet, Genomsnitt av revidering av arbetsdagskorrigerad indexserie, procentenhet, Genomsnittet av de absoluta värdena av revidering av arbetsdagskorrigerad indexserie, procentenhet, ..., Genomsnittet av de absoluta värdena av revidering av säsongrensad indexserie, procentenhet (6)