To the Top

12fz -- Volymindex för nybyggnad (2015=100), 2000M01-2021M01
Variabel översikt
Uppgifter
Obligatoriskt *
Månad
Obligatoriskt *
Användingssyfte
Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen "Visa tabell". Anvisning

Uppgifter

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 3

Månad

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2000M01 , 2000M02 , 2000M03 ,

Valda 0 Totalt 253

Användingssyfte

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.SSS Totalt , 01 Bostadsbyggnader , 02-19 Övriga byggnader utom bostadsbyggnader ,

Valda 0 Totalt 9

Optional variable
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000

Fotnoter

Revideringar i denna statistik
Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
. uppgift saknas
. uppgift saknas
Användingssyfte
Byggnadens användningssyfte bestäms i enlighet med det ändamål för vilket största delen av byggnadens våningsyta används. Byggnadsklassificeringen presenteras i Statistikcentralens handbok Byggnadsklassificering 2018. Alla klasser i byggnadsklassificeringen har inte tagits med i Statistikcentralens byggnadsbestånd.