To the Top

12fy -- Byggnads- och bostadsproduktion, 1995M01-2021M01
Variabel översikt
Uppgifter
Obligatoriskt *
Månad
Obligatoriskt *
Användingssyfte
Byggnadsetap
Obligatoriskt *
Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen "Visa tabell". Anvisning

Uppgifter

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Volym (m3) , Våningsyta (m2) , Bostäder (st) ,

Valda 0 Totalt 8

Månad

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1995M01 , 1995M02 , 1995M03 ,

Valda 0 Totalt 313

Användingssyfte

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.SSS Totalt , 01 Bostadsbyggnader , 011 Småhus ,

Valda 0 Totalt 24

Optional variable

Byggnadsetap

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 3

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000

Fotnoter

Revideringar i denna statistik
Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
. uppgift saknas
. uppgift saknas
Användingssyfte
Byggnadens användningssyfte bestäms i enlighet med det ändamål för vilket största delen av byggnadens våningsyta används. Byggnadsklassificeringen presenteras i Statistikcentralens handbok Byggnadsklassificering 2018. Alla klasser i byggnadsklassificeringen har inte tagits med i Statistikcentralens byggnadsbestånd.
Uppgifter
Bygglov (st)
Bygglov är, beroende på byggprojektets storlek, ett tillstånd i enlighet med markanvändnings- och bygglagen och som beviljats av kommunens byggnadstillsynsmyndighet eller miljötillsynsnämnd. När det gäller projekt som kräver bygglov görs en byggprojektanmälan vars uppgiftsinnehåll utgör grunden till statistiken över byggnads- och bostadsproduktion. Projekt som kräver bygglov är t.ex. byggande av en ny byggnad, tillbyggnad, reparations- och ändringsarbeten som kan jämföras med byggande av en byggnad, utvidgande av byggnad eller ökande av utrymme som räknas till byggnadens våningsyta, väsentlig förändring av byggnadens användningsändamål eller del av byggnaden.