Till toppen

StatFin

 1. 12fy -- Byggnads- och bostadsproduktion, 1995M01-2022M01

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 997535 Ändrad senast: 2022-03-22

  1. Månad: 1995M01, 1995M02, 1995M03, 1995M04, ..., 2022M01 (325)
  2. Användingssyfte: Totalt, 01 Bostadsbyggnader, 011 Småhus, 012 Flervåningshus, ..., 19 Övriga byggnader (24)
  3. Byggnadsetap: Beviljade bygglov, Påbörjade nybyggnader, Färdigställda byggnader, (3)
  4. Uppgifter: Volym (m3), Våningsyta (m2), Bostäder (st), Bygglov (st), ..., Bygglov (st), glidande årssumma (8)


 2. 12fz -- Volymindex för nybyggnad (2015=100), 2000M01-2022M01

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 71268 Ändrad senast: 2022-03-22

  1. Månad: 2000M01, 2000M02, 2000M03, 2000M04, ..., 2022M01 (265)
  2. Användingssyfte: Totalt, 01 Bostadsbyggnader, 02-19 Övriga byggnader utom bostadsbyggnader, 02 Fritidsbostadshus, ..., 19 Övriga byggnader (9)
  3. Uppgifter: Volymindex (2015=100), Årsförändring (%), Volymindex (2015=100), trend, (3)