To the Top

12ih -- Stora renoveringarr planerade av bostadsaktiebolag, procentandel av uppgiftslämnarna, 2015-2019
Variabel översikt
Uppgifter
Obligatoriskt *
År
Obligatoriskt *
Renoveringstyp
Obligatoriskt *
Planerade tid
Obligatoriskt *
Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen "Visa tabell". Anvisning

Uppgifter

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 1

År

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 5

Renoveringstyp

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Renovering av bruksvattensystemet , Renovering av avloppssysteme , Fasadrenovering ,

Valda 0 Totalt 9

Planerade tid

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 4

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000