Till toppen

12if -- Orsaker som lett till reparation av bostadsaktiebolag, procentandel av uppgiftslämnarna, 2015-2020

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 1

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 6

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Normalt föråldrande eller slitage , Förebyggande av en större skada , Bättre tillgänglighet ,

Valda 0 Totalt 15

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000