Till toppen

12i8 -- Reparations- och nybyggandets andelar av alla byggprojekt efter företagsstorlek, procent, 2017-2019

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik

Husbyggnadsföretags storlek

Hur många personer husbyggnadsföretag sysselsätter.
Små företag: 5-9 personer.
Medelstora företag: 10-59 personer fr.o.m. statistikår 2019. Före detta, 10-49 personer.
Stora företag: Minst 60 personer fr.o.m. statistikår 2019. Före detta, minst 50 personer.

Uppgifter

Reparationsbyggandets andel, %

Reparationsbyggandets andel av alla byggprojekt, %

Nybyggandets andel, %

Nybyggandets andel av alla byggprjojekt, %