To the Top

12i8 -- Reparations- och nybyggandets andelar av alla byggprojekt efter företagsstorlek, procent, 2017-2019
Variabel översikt
Uppgifter
Obligatoriskt *
År
Obligatoriskt *
Husbyggnadsföretags storlek
Obligatoriskt *
Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen "Visa tabell". Anvisning

Uppgifter

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 2

År

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 3

Husbyggnadsföretags storlek

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 4

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000

Fotnoter

Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
Husbyggnadsföretags storlek
Hur många personer husbyggnadsföretag sysselsätter.
Små företag: 5-9 personer.
Medelstora företag: 10-59 personer fr.o.m. statistikår 2019. Före detta, 10-49 personer.
Stora företag: Minst 60 personer fr.o.m. statistikår 2019. Före detta, minst 50 personer.
Uppgifter
Reparationsbyggandets andel, %
Reparationsbyggandets andel av alla byggprojekt, %
Nybyggandets andel, %
Nybyggandets andel av alla byggprjojekt, %