To the Top

12hg -- Reparationer av lokalbyggnader efter hustyp, 2013-2019
Variabel översikt
Uppgifter
Obligatoriskt *
År
Obligatoriskt *
Byggnadens användningsändamål
Obligatoriskt *
Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen "Visa tabell". Anvisning

Uppgifter

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 2

År

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2013 , 2014 , 2015 ,

Valda 0 Totalt 7

Byggnadens användningsändamål

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1.1 Industri- och lagerbyggnader , 1.2 Affärsbyggnader , 1.3 Kontorsbyggnader ,

Valda 0 Totalt 7

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000

Fotnoter

Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
Vart tredje år baserar sig reparationskostnaderna, för varje byggnadstyps del, på en urvalsundersökning och under övriga år på föregående urvalsundersökning och på en estimering på basis av uppgifter om bygglov.