Till toppen

12hg -- Reparationer av lokalbyggnader efter hustyp, 2013-2020

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2013 , 2014 , 2015 ,

Valda 0 Totalt 8

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1.1 Industri- och lagerbyggnader , 1.2 Affärsbyggnader , 1.3 Kontorsbyggnader ,

Valda 0 Totalt 7

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
Vart tredje år baserar sig reparationskostnaderna, för varje byggnadstyps del, på en urvalsundersökning och under övriga år på föregående urvalsundersökning och på en estimering på basis av uppgifter om bygglov.