To the Top

12h3 -- Husbyggnadsföretagens entreprenader efter näringsgren och objekt, mn euro, 2012-2019
Variabel översikt
Uppgifter
Obligatoriskt *
År
Obligatoriskt *
Näringsgren
Obligatoriskt *
Byggandes objekt
Obligatoriskt *
Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen "Visa tabell". Anvisning

Uppgifter

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 1

År

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2012 , 2013 , 2014 ,

Valda 0 Totalt 8

Näringsgren

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 3

Byggandes objekt

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 5

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000

Fotnoter

Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
Näringsgren
Näringsgrensindelningen baserad på 2008 klassificeringen.
Byggandes objekt
Riktas byggande mot nya eller gamla byggnader. Riktas reparation av gamla byggnader mot bostadsbyggnader eller övriga byggnader.