Till toppen

12h3 -- Husbyggnadsföretagens entreprenader efter näringsgren och objekt, mn euro, 2012-2019

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 1

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2012 , 2013 , 2014 ,

Valda 0 Totalt 8

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik

Näringsgren

Näringsgrensindelningen baserad på 2008 klassificeringen.

Byggandes objekt

Riktas byggande mot nya eller gamla byggnader. Riktas reparation av gamla byggnader mot bostadsbyggnader eller övriga byggnader.