To the Top

12h1 -- Reparationskostnaderna i förhållande till bostadsytan efter hustyp och byggnadsdel, eur/m², 2013-2019
Variabel översikt
Uppgifter
Obligatoriskt *
År
Obligatoriskt *
Byggnadsdel
Obligatoriskt *
Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen "Visa tabell". Anvisning

Uppgifter

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 3

År

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2013 , 2014 , 2015 ,

Valda 0 Totalt 7

Byggnadsdel

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Total , Bostadens våtutrymmen , Bostadens kök ,

Valda 0 Totalt 8

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000

Fotnoter

Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
De relativa reparationskostnaderna för byggnadsdelarnas utsidor och yttre konstruktioner, husteknik, gårdsområde och -byggnader och husbolagets interiörer i rad- och flervåningshus har beräknats med hjälp av bostadsbolagens lägenhetsyta.