1. 12h1 -- Reparationskostnaderna i förhållande till bostadsytan efter hustyp och byggnadsdel, eur/m², 2013-2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 8988 Ändrad senast: 2020-06-11

  1. År: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2019 (7)
  2. Byggnadsdel: Total, Bostadens våtutrymmen, Bostadens kök, Bostadens bostads- och övriga utrymmen, ..., Husbolagens interiör (8)
  3. Uppgifter: Egnahems- och parhus, Radhus, Flervåningshus, (3)


 2. 12h3 -- Husbyggnadsföretagens entreprenader efter näringsgren och objekt, mn euro, 2012-2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 8353 Ändrad senast: 2020-12-10

  1. År: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2019 (8)
  2. Näringsgren: Byggande av hus, Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet, Totalt, (3)
  3. Byggandes objekt: Byggande totalt, Reparationsbyggande totalt, Reparation av bostadsbyggnader, Reparation av övriga byggnader, Nybyggnad (5)
  4. Uppgifter: Värde, (1)


 3. 12hg -- Reparationer av lokalbyggnader efter hustyp, 2013-2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 8527 Ändrad senast: 2020-10-01

  1. År: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2019 (7)
  2. Byggnadens användningsändamål: 1.1 Industri- och lagerbyggnader, 1.2 Affärsbyggnader, 1.3 Kontorsbyggnader, 1.4 Servicebyggnader, total, ..., 1.4.3 Sjukhus- och hälsocentralbyggnader (7)
  3. Uppgifter: Reparations, miljoner euro, renovering, miljoner euro, (2)


 4. 12i8 -- Reparations- och nybyggandets andelar av alla byggprojekt efter företagsstorlek, procent, 2017-2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 8862 Ändrad senast: 2020-12-10

  1. År: 2017, 2018, 2019, (3)
  2. Husbyggnadsföretags storlek: Små företag, Medelstora företag, Stora företag, Alla företag totalt, (4)
  3. Uppgifter: Reparationsbyggandets andel, %, Nybyggandets andel, %, (2)


 5. 12if -- Orsaker som lett till reparation av bostadsaktiebolag, procentandel av uppgiftslämnarna, 2015-2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 8119 Ändrad senast: 2020-06-11

  1. År: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 (5)
  2. Orsaker till reparation: Normalt föråldrande eller slitage, Förebyggande av en större skada, Bättre tillgänglighet, Bättre kvalitets- eller utrustningsnivå, ..., Underhålls- eller användningsfel (15)
  3. Bostadsaktiebolagtyp: Radhusaktiebolag, Flervåningshusaktiebolag, (2)
  4. Uppgifter: Procentandel av uppgiftslämnarna, (1)


 6. 12ig -- Orsaker som lett till reparation av bostäder och egnahemshus, procentandel av uppgiftslämnarna, 2016-2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 8342 Ändrad senast: 2020-06-11

  1. År: 2016, 2017, 2018, 2019, (4)
  2. Bostadtyp: Egnahems- och parhus, Radhus bostäder, Höghus bostäder, (3)
  3. Orsaker till reparation: Normalt föråldrande eller slitage, Förebyggande av en större skada, Bättre tillgänglighet, Bättre kvalitets- eller utrustningsnivå, ..., Någon annan orsak (16)
  4. Uppgifter: Procentandel av uppgiftslämnarna, (1)


 7. 12ih -- Stora renoveringarr planerade av bostadsaktiebolag, procentandel av uppgiftslämnarna, 2015-2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 7878 Ändrad senast: 2020-06-11

  1. År: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 (5)
  2. Renoveringstyp: Renovering av bruksvattensystemet, Renovering av avloppssysteme, Fasadrenovering, Renovering av ytterta, ..., Någon annan stor renoverin (9)
  3. Planerade tid: Inga har planerats, Under kommande 3 år, Under kommande 4-6 år, Under kommande 7-10 år, (4)
  4. Uppgifter: Procentandel av uppgiftslämnarna, (1)