To the Top

11nm -- Värdepappersföretagens balansräkningar, 2018Q1-2020Q4
Variabel översikt
Uppgifter
Obligatoriskt *
Kvartal
Obligatoriskt *
Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen "Visa tabell". Anvisning

Uppgifter

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.AKTIVA , Kontanta medel, kassabehållning hos centralbanker och annan avistainlåning , Finansiella tillgångar som innehas för handel ,

Valda 0 Totalt 42

Kvartal

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2018Q1 , 2018Q2 , 2018Q3 ,

Valda 0 Totalt 12

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000

Fotnoter

Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
..
1) Inga observationer.
2) Uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd.
På grund av avrundning kan summan av slut- och underposterna avvika från varandra (-/+ 1 000 euro)