Till toppen

StatFin

 1. 11nk -- Värdepappersföretagens resultaträkningar, 2018Q1-2021Q3

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 60874 Ändrad senast: 2021-12-16

  1. Uppgifter: Ränteintäkter [från], (Räntekostnader), FINANSNETTO, (Kostnader för aktiekapital som återbetalas på begäran), ..., ÅRETS VINST ELLER (-) FÖRLUST (34)
  2. Kvartal: 2018Q1, 2018Q2, 2018Q3, 2018Q4, ..., 2021Q3 (15)


 2. 11nm -- Värdepappersföretagens balansräkningar, 2018Q1-2021Q3

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 64191 Ändrad senast: 2021-12-16

  1. Uppgifter: AKTIVA, Kontanta medel, kassabehållning hos centralbanker och annan avistainlåning, Finansiella tillgångar som innehas för handel, De finansiella tillgångar som inte innehas för handel och som ska värderas till verkligt värde via resultatet, ..., SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER (42)
  2. Kvartal: 2018Q1, 2018Q2, 2018Q3, 2018Q4, ..., 2021Q3 (15)