To the Top

111y -- Omsättning inom servicebranschen på månadsnivå (2015=100), 1995M01-2021M02*
Variabel översikt
Uppgifter
Obligatoriskt *
Månad
Obligatoriskt *
Näringsgren
Obligatoriskt *
Variable
Obligatoriskt *
Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen "Visa tabell". Anvisning

Uppgifter

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Ursprunglig indexserie , Arbetsdagskorrigerad indexserie , Säsongrensad indexserie ,

Valda 0 Totalt 11

Månad

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1995M01 , 1995M02 , 1995M03 ,

Valda 0 Totalt 314

Näringsgren

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.HIJLMNRS Övriga tjänster totalt , H Transport och magasinering , I Hotell- och restaurangverksamhet ,

Valda 0 Totalt 34

Variable

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 2

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000

Fotnoter

Revideringar i denna statistik
Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
*Den senaste månadens uppgifter är preliminära och kan under kommande månader revideras betydligt i synnerhet på noggrannare näringsgrensnivåer 55 Hotell- och logiverksamhet, 56 Restaurang-, catering och barverksamhet, 58 Förlagsverksamhet, 59 Film-, video- och tv-programverksamhet, ljudinspelningar och fonogramutgivning, 63 Informationstjänster, 71 Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys, 72 Vetenskaplig forskning och utveckling, 74 Annan verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, 79 Resebyrå- och researrangörsverksamhet och andra resetjänster och relaterade tjänster, 94 Intressebevakning; religiös verksamhet, 95 Reparation av datorer, hushållsartiklar och personliga artiklar, R Kultur, nöje och fritid
Månad
* preliminär uppgift
Månad
2021M02*
* preliminär uppgift
Uppgifter
Årsförändring av ursprunglig indexserie, %
Alkuperäisen indeksipisteluvun muutos vuoden takaisesta prosentteina