Till toppen

111y -- Omsättning inom servicebranschen på månadsnivå (2015=100), 1995M01-2022M02*

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Ursprunglig indexserie , Arbetsdagskorrigerad indexserie , Säsongrensad indexserie ,

Valda 1 Totalt 11

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1995M01 , 1995M02 , 1995M03 ,

Valda 1 Totalt 326

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HIJLMNRS Övriga tjänster totalt , H Transport och magasinering , I Hotell- och restaurangverksamhet ,

Valda 0 Totalt 34

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Revideringar i denna statistik
Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
*Den senaste månadens uppgifter är preliminära och kan under kommande månader revideras betydligt i synnerhet på noggrannare näringsgrensnivåer 55 Hotell- och logiverksamhet, 56 Restaurang-, catering och barverksamhet, 59 Film-, video- och tv-programverksamhet, ljudinspelningar och fonogramutgivning, 60 Planering och sändning av program, 63 Informationstjänster, 71 Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys, 72 Vetenskaplig forskning och utveckling, 73 Reklam och marknadsundersökning, 74 Annan verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, 79 Resebyrå- och researrangörsverksamhet och andra resetjänster och relaterade tjänster, 82 Kontorstjänster och andra företagstjänster, 94 Intressebevakning; religiös verksamhet, 95 Reparation av datorer, hushållsartiklar och personliga artiklar, R Kultur, nöje och fritid

Månad

* preliminär uppgift

Månad

2022M02*

* preliminär uppgift

Uppgifter

Årsförändring av ursprunglig indexserie, %

Alkuperäisen indeksipisteluvun muutos vuoden takaisesta prosentteina