Till toppen

StatFin

 1. 111y -- Omsättning inom servicebranschen på månadsnivå (2015=100), 1995M01-2022M02*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1311628 Ändrad senast: 2022-03-31

  1. Månad: 1995M01, 1995M02, 1995M03, 1995M04, ..., 2022M02* (326)
  2. Näringsgren: HIJLMNRS Övriga tjänster totalt, H Transport och magasinering, I Hotell- och restaurangverksamhet, J Informations- och kommunikationsverksamhet, ..., 96 Andra konsumenttjänster (34)
  3. Variable: Omsättning, Volym, (2)
  4. Uppgifter: Ursprunglig indexserie, Arbetsdagskorrigerad indexserie, Säsongrensad indexserie, Trendserie, ..., Förändring av säsongrensad indexserie från föregående månad, % (11)


 2. 111z -- Omsättning inom servicebranschen på kvartalsnivå (2015=100), 1995Q1-2021Q4

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 288723 Ändrad senast: 2022-03-14

  1. Kvartal: 1995Q1, 1995Q2, 1995Q3, 1995Q4, ..., 2021Q4 (108)
  2. Näringsgren: HIJLMNRS Övriga tjänster totalt, H Transport och magasinering, I Hotell- och restaurangverksamhet, J Informations- och kommunikationsverksamhet, ..., 96 Andra konsumenttjänster (34)
  3. Variable: Omsättning, Volym, (2)
  4. Uppgifter: Ursprunglig indexserie, Arbetsdagskorrigerad indexserie, Säsongrensad indexserie, Trendserie, ..., Årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, % (6)


 3. 112a -- Omsättning inom servicebranschen på halvårsnivå (2015=100), 1995H1-2021H2

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 152642 Ändrad senast: 2022-03-14

  1. Halvår: 1995H1, 1995H2, 1996H1, 1996H2, ..., 2021H2 (54)
  2. Näringsgren: HIJLMNRS Övriga tjänster totalt, H Transport och magasinering, I Hotell- och restaurangverksamhet, J Informations- och kommunikationsverksamhet, ..., 96 Andra konsumenttjänster (34)
  3. Variable: Omsättning, Volym, (2)
  4. Uppgifter: Ursprunglig indexserie, Arbetsdagskorrigerad indexserie, Säsongrensad indexserie, Trendserie, ..., Årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, % (6)


 4. 112b -- Omsättning inom servicebranschen på årsnivå (2015=100), 1995-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 83872 Ändrad senast: 2022-03-14

  1. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2021 (27)
  2. Näringsgren: HIJLMNRS Övriga tjänster totalt, H Transport och magasinering, I Hotell- och restaurangverksamhet, J Informations- och kommunikationsverksamhet, ..., 96 Andra konsumenttjänster (34)
  3. Variable: Omsättning, Volym, (2)
  4. Uppgifter: Ursprunglig indexserie, Arbetsdagskorrigerad indexserie, Säsongrensad indexserie, Trendserie, ..., Årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, % (6)


 5. 12sl -- Revideringar i omsättning inom servicebranschen på månadsnivå (2015=100), 2019M01-2021M12

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 122862 Ändrad senast: 2022-03-14

  1. Månad: 2019M01, 2019M02, 2019M03, 2019M04, ..., 2021M12 (36)
  2. Näringsgren: HIJLMNRS Övriga tjänster totalt, H Transport och magasinering, I Hotell- och restaurangverksamhet, J Informations- och kommunikationsverksamhet, ..., 96 Andra konsumenttjänster (34)
  3. Variable: Omsättning, Volym, (2)
  4. Uppgifter: 1:a offentliggörandet, årsförändring av ursprunglig indexserie, %, Senaste offentliggörandet, årsförändring av ursprunglig indexserie, %, Revidering av ursprunglig indexserie, %, procentenhet, 1:a offentliggörandet, årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, %, ..., Revidering av säsongrensad indexserie, procentenhet (9)


 6. 12sp -- Revideringar i omsättning inom servicebranschen på årsnivå (2015=100), 2019-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 23184 Ändrad senast: 2022-03-14

  1. År: 2019, 2020, (2)
  2. Näringsgren: HIJLMNRS Övriga tjänster totalt, H Transport och magasinering, I Hotell- och restaurangverksamhet, J Informations- och kommunikationsverksamhet, ..., 96 Andra konsumenttjänster (34)
  3. Variable: Omsättning, Volym, (2)
  4. Uppgifter: Genomsnittet av revideringen av ursprunglig indexserie, %- enheter, Genomsnittet av de absoluta värdena av revideringen av ursprunglig indexserie, %- enheter, Genomsnittet av revideringen av arbetsdagskorrigerad indexserie, %-enheter, Genomsnittet av de absoluta värdena av revideringen av arbetsdagskorrigerad indexserie, %-enheter, ..., Genomsnittet av de absoluta värdena av revideringen av säsongrensad indexserie, %-enheter (6)