Till toppen

StatFin

 1. 111y -- Omsättning inom servicebranschen på månadsnivå (2015=100), 1995M01-2021M07*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1281590 Ändrad senast: 2021-09-14

  1. Månad: 1995M01, 1995M02, 1995M03, 1995M04, ..., 2021M07* (319)
  2. Näringsgren: HIJLMNRS Övriga tjänster totalt, H Transport och magasinering, I Hotell- och restaurangverksamhet, J Informations- och kommunikationsverksamhet, ..., 96 Andra konsumenttjänster (34)
  3. Variable: Omsättning, Volym, (2)
  4. Uppgifter: Ursprunglig indexserie, Arbetsdagskorrigerad indexserie, Säsongrensad indexserie, Trendserie, ..., Förändring av säsongrensad indexserie från föregående månad, % (11)


 2. 111z -- Omsättning inom servicebranschen på kvartalsnivå (2015=100), 1995Q1-2021Q2

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 282863 Ändrad senast: 2021-09-14

  1. Kvartal: 1995Q1, 1995Q2, 1995Q3, 1995Q4, ..., 2021Q2 (106)
  2. Näringsgren: HIJLMNRS Övriga tjänster totalt, H Transport och magasinering, I Hotell- och restaurangverksamhet, J Informations- och kommunikationsverksamhet, ..., 96 Andra konsumenttjänster (34)
  3. Variable: Omsättning, Volym, (2)
  4. Uppgifter: Ursprunglig indexserie, Arbetsdagskorrigerad indexserie, Säsongrensad indexserie, Trendserie, ..., Årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, % (6)


 3. 112a -- Omsättning inom servicebranschen på halvårsnivå (2015=100), 1995H1-2021H1

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 149673 Ändrad senast: 2021-09-14

  1. Halvår: 1995H1, 1995H2, 1996H1, 1996H2, ..., 2021H1 (53)
  2. Näringsgren: HIJLMNRS Övriga tjänster totalt, H Transport och magasinering, I Hotell- och restaurangverksamhet, J Informations- och kommunikationsverksamhet, ..., 96 Andra konsumenttjänster (34)
  3. Variable: Omsättning, Volym, (2)
  4. Uppgifter: Ursprunglig indexserie, Arbetsdagskorrigerad indexserie, Säsongrensad indexserie, Trendserie, ..., Årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, % (6)


 4. 112b -- Omsättning inom servicebranschen på årsnivå (2015=100), 1995-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 81009 Ändrad senast: 2021-09-14

  1. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2020 (26)
  2. Näringsgren: HIJLMNRS Övriga tjänster totalt, H Transport och magasinering, I Hotell- och restaurangverksamhet, J Informations- och kommunikationsverksamhet, ..., 96 Andra konsumenttjänster (34)
  3. Variable: Omsättning, Volym, (2)
  4. Uppgifter: Ursprunglig indexserie, Arbetsdagskorrigerad indexserie, Säsongrensad indexserie, Trendserie, ..., Årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, % (6)