Till toppen

138r -- Lönerna för månadsavlönade inom den privata sektorn enligt utbildningsklassificeringen (examenkoder), 2020

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 6

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: SSS Totalt , 3011 Studentexamen , 3099 Annan allmänbildande utbildning på mellannivå ,

Valda 0 Totalt 469

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
. uppgift saknas
... sekretessbelagd uppgift
Lönerna i september-oktober.
.. Uppgiften är alltför osäker för att anges
- Inga observationer

Kön

Kön

Utbildning

Examenskod

Uppgifter

Antal

Antal

Medellön för ordinarie arbetstid

Medellön för ordinarie arbetstid

Lön för ordinarie arbetstid 1.desil

Lön för ordinarie arbetstid 1.desil ( i september/oktober)

Lön för ordinarie arbetstid median

Lön för ordinarie arbetstid median ( i september/oktober)

Lön för ordinarie arbetstid 9.desil

Lön för ordinarie arbetstid 9.desil ( i september/oktober)

9. decil / 1. decil

Säännöllisen työajan kuukausiansion 9.desiilin ja 1. desiilin välinen suhde (viiteajankohta syys-lokakuu).