Till toppen

StatFin

 1. 114r -- Antalet månadsavlönade inom den privata sektorn efter yrkesklassificeringen (AML 2010), 2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 116617 Ändrad senast: 2021-08-17

  1. År: 2020, (1)
  2. Kön: Kön totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Yrkesklassificeringen 2010: SSS Totalt, 1 Chefer, 11 Chefer, högre tjänstemän och organisationschefer, 111 Högre tjänstemän och organisationschefer, ..., X Okänd (570)
  4. Uppgifter: Antal, Medellön för ordinarie arbetstid, Lön för ordinarie arbetstid 1.desil, Lön för ordinarie arbetstid median, ..., 9.decil / 1. decil (6)


 2. 124q -- Lönerna för månadsavlönade inom dne privata sektorn enligt åldersgrupp och yrkesklassificeringen (AML 2010), 2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 51060 Ändrad senast: 2021-08-17

  1. År: 2020, (1)
  2. Kön: Kön totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Åldersgrupp: Totalt, 0 - 19, 20 - 29, 30 - 39, ..., Okänd (8)
  4. Yrkesklassificeringen 2010: SSS Totalt, 1 Chefer, 11 Chefer, högre tjänstemän och organisationschefer, 12 Administrativa och kommersiella chefer, ..., X Okänd (49)
  5. Uppgifter: Antal, Medellön för ordinarie arbetstid, Lön för ordinarie arbetstid 1.desil, Lön för ordinarie arbetstid median, ..., 9.decil / 1. decil (6)


 3. 124s -- Lönerna för månadsavlönade inom den privata sektorn enligt utbildningsnivå, åldersgrupp och kön, 2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 21228 Ändrad senast: 2021-08-17

  1. År: 2020, (1)
  2. Nationell Utbildningsnivå: Totalt, 3 Andra stadiet, 4 Specialyrkesutbildningsnivå, 5 Lägsta högre nivå, ..., 9, X Ingen examen efter grundskolenivån eller utbildingsnivå okänd (8)
  3. Åldersgrupp: Totalt, 0 - 19, 20 - 24, 25 - 29, ..., Okänd (13)
  4. Kön: Kön totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. Uppgifter: Antal, Medellön för ordinarie arbetstid, Lön för ordinarie arbetstid 1.desil, Lön för ordinarie arbetstid median, ..., 9.decil / 1. decil (6)


 4. 138r -- Lönerna för månadsavlönade inom den privata sektorn enligt utbildningsklassificeringen (examenkoder), 2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 107750 Ändrad senast: 2021-08-17

  1. År: 2020, (1)
  2. Kön: Kön totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Utbildning: SSS Totalt, 3011 Studentexamen, 3099 Annan allmänbildande utbildning på mellannivå, 3111 Lärarutbildning på mellannivå, ..., 9999 Annan utbildning, utbildningsnivån okänd (469)
  4. Uppgifter: Antal, Medellön för ordinarie arbetstid, Lön för ordinarie arbetstid 1.desil, Lön för ordinarie arbetstid median, ..., 9. decil / 1. decil (6)